Trang

9 thg 2, 2017

Phía nào về phía chân trờiPhía nào về phía không anh
Để em ngoái lại ta thành có đôi
Phía nào về với xa xôi
Để em ngược gió về nơi bắt đầu

Phía nào chung một nhịp cầu
Để em nhận lấy cơi trầu anh trao
Phía nào về phía hôm nao
Để em ngăn nắng tạc vào đá chông

Phía nào về với hư không
Để em cuốn cả tơ hồng mà bay
Phía nào ủ ấm bàn tay
Để em gồng gánh tháng ngày vì anh

Phía nào về phía trời xanh
Để em gom lá... là thành thu sang
Phía nào thoát khỏi dương gian
Để em trả kiếp đa đoạn nợ người

Phía nào về phía chân trời
Để em dốc cạn ... tình ơi! Bóng mình
Phía nào còn nghĩa còn tình?
Để em đốt lại tim mình anh ơi...