Trang

31 thg 7, 2017

Đêm qua em đã khóc


Đêm qua em đã khóc
Thấy anh trong áo quan
Than đời sao quá ngắn
Mới vừa... đã sang trang

Tự trách mình yếu đuối
Sao nước mắt hai hàng
Thương chi? Lòng người bạc
Bỏ cuộc tình sang ngang

Vội đặt tay lên môi
Khấn lòng.. xin câm lặng
Trái tim dù quặn thắt
Chẳng thừa nhỏ cho người

Vết đau đã dã dời
Và bình minh trở lại
Giật mình nơi tĩnh tại
Thấy trán vã mồ hôi

Vậy là trong xa xôi
Em đã coi... như chết
Nén tim mình chẳng thiết
Đưa tiễn bóng một người

Ừ nhỉ sẽ lên trời
Người cố bình yên nhé
Những lọc lừa nhân thế
Em đã tiễn... đêm qua